จูวอนได้รับตำแหน่ง “นายทหารชั้นพิเศษ” (Special Class Soldier)

มีข่าวดีมาฝากค่ะทุกคน!!

จูวอนได้รับตำแหน่ง “นายทหารชั้นพิเศษ” (Special Class Soldier) เนื่องจากจูวอนได้คะแนนสูงสุดในหมวดยิงปืน การทดสอบความแข็งแกร่งทางร่ายกายและจิตใจ และการฝึกต่อสู้ค่ะ

นายทหารชั้นพิเศษไม่ได้หมายถึงกองทัพพิเศษ แต่เป็นประกาศนียบัตรที่มอบให้แก่นายทหารเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้

เกณฑ์การได้รับตำแหน่ง “นายทหารชั้นพิเศษ”

1) การยิงปืน – ต้องยิงได้สำเร็จ 90% (ยิงเข้าเป้าอย่างน้อย 20 ครั้งหรือมากกว่า)

2) การทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย

> ความแข็งแกร่งทางร่างกายขั้นพื้นฐาน

– วิดพื้น (มากกว่า 72 ครั้งภายใน 2 นาที)

– ซิตอัพ (มากกว่า 82 ครั้งภายใน 2 นาที)

– วิ่ง 3 กิโลเมตร (ภายใน 12 นาที 30 วินาที)

> ความแข็งแกร่งในการฝึกต่อสู้

– เดิน 10 กิโลเมตรพร้อมอุปกรณ์รบเต็มรูปแบบ หนัก 25 กิโลกรัม (ภายใน 2 ชั่วโมง 10 นาที)

– วิ่ง 5 กิโลเมตรพร้อมอุปกรณ์รบเต็มรูปแบบ หนัก 15 กิโลกรัม (ภายใน 40 นาที)

3) การทดสอบด้านจิตใจ -การพูดและการเขียนได้มากกว่า 90 คะแนน

4) ทักษะการต่อสู้ (ฝึกต่อสู้กับทหารนายอื่น)

5) หลักการทำงานตรวจชายแดน

6) การปฐมพยาบาล

โดยนายทหารจะต้องได้รับคะแนนสูงสุดในทุกการทดสอบ จึงจะได้รับตำแหน่งนายทหารชั้นพิเศษ ถ้าไม่ผ่านแม้แต่การทดสอบเดียวก็จะถูกตัดสิทธิ์

และจูวอนก็ได้รับตำแหน่งนี้ ซึ่งก็เหมือนกับทุกครั้งที่เขาพยายามตั้งใจและทำทุกอย่างด้วยความจริงใจ ความสำเร็จที่ผ่านมาที่จูวอนเคยได้รับในกองทัพคือ

1. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ตำแหน่งสูงสุดภายใน 5 สัปดาห์แรกของการฝึกขั้นพื้นฐาน

2. ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นครูผู้ช่วยฝึก

3. ได้รับตำแหน่งนายทหารชั้นพิเศษ

4. จูวอนเป็นที่รักของเหล่าทหารในหน่วยฝึก

5. และจูวอนได้รับความสำเร็จทั้งหมดนี้ในหน่วยฝึกที่ยากที่สุดของเกาหลีใต้ ซึ่งก็คือหน่วยกะโหลกขาว

English Translation: yunie_ok

Thai Translation: Tang Prangthaya

Photo credit: yasuyo0930